Branş Dersleri

SANAT ETKİNLİĞİ
Çocukların doğuştan getirdikleri üretkenlik özelliklerini ortaya çıkarmak için hazırlanan uygun  ortamlarda, sanata ilgi duyan, eserlere değer veren ve koruyan bireyler olmaları sağlanır. Ayrıca boyama, kesme, katlama, yırtma, yuvarlama ve yapıştırma gibi etkinliklerle gerçekleştirilen faaliyetlerimizle çocukların küçük kas gelişimleri ve el becerilerinin gelişimi desteklenir.

Çocukların sanattan öğrendiği 10 temel beceri

 1. Farkındalık
 2. Özgüven
 3. Problem çözme
 4. Azim
 5. Odaklanma
 6. Sözel olmayan iletişim
 7. Yapıcı bir geri bildirim alma
 8. İşbirliği
 9. Kendini adama
 10. Sorumluluk alma

 

RESİM
Psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtan, kendisi ile dış dünya arasında iletişimi sağlayan bir araçtır. Resim derslerinde amacımız öğrencilerimizin;

 • El ve parmak kaslarının gelişimlerini sağlamak,
 • El –göz koordinasyonunu geliştirmek,
 • Görsel zekâlarını geliştirmek
 • Psikomotor gelişimlerini sağlamak
 • Hayal gücünü harekete geçirmek
 • Paylaşmayı ve üretmeyi öğretmektir.

 

SATRANÇ
Çocuklarımızın zihinsel gelişimi, içsel hareket planının oluşması, stratejik düşünce becerisi kazanması için satranç dersleri uygulanır. Öğrencilerimiz yaşlarına uygun olarak satranç taşlarını tanıyıp onların hareket biçimlerini öğrenirken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavramlar da öğrenirler.

 

DRAMA
Hayatı çok boyutlu algılayabilmek için, kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmak, öğrendiklerini uygulamak önemlidir. Drama, gerçek hayatta yaşanmış ya da tasarlanmış olayları; taklit ederek, oynamak, göstermektir. Okullarımızda çocuklarımızın öğrendiklerini tamamen kendi akıl ve hayal gücünü kullanarak, anladıklarını kendi kelimeleriyle ifade etmelerini sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek için drama dersleri yapılır.

 

MÜZİK
Okullarımızda verilen müzik eğitimi eğlenmenin yanı sıra; analiz, problem çözme, farklı çözüm yolları üretme,  dikkati toplama, yoğunlaşma, matematik, bireysel yeteneklerinin ve ritim duygularının gelişmesine yardımcı olmak amaçlı uygulanır. Yaptığımız çalışmalarla çocuğun duygularının gelişmesi, söylenenleri algılama, hatırlama, ezberleme, olaylar arasında bağlantı kurma ve dinleme alışkanlığı edinmesi, kendini rahatça ifade etmesi, estetiğe ve çevresine karşı daha duyarlı olması sağlanır.

 

BEDEN EĞİTİMİ 
Öğrencilerimizde esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özellikleri geliştirmek için yaptığımız jimnastik derslerimizdeki amacımız;

 • İskelet sistemini geliştirmek
 • Kas sistemini geliştirmek
 • Sinir sistemini geliştirmek
 • Beyin gelişimini desteklemek
 • Kemik gelişimini desteklemek
 • Motivasyonlarını güçlendirmek
 • Hareket özelliği kazandırmak
 • Dikkat sürelerini geliştirmek
 • Özgüven gelişimine katkıda bulunmak
 • Kazanmayı ve kaybetmeyi öğretmek
 • Kurallara uymayı öğretmektir.


HALK OYUNLARI
Okullarımızda kültürel değerlerin en önemlilerinden olan halk oyunları dersi öğrencilerimizin sosyal hayatlarında sanatsal, estetik ve sportif bir anlayış çerçevesinde;

 • Komut almayı öğrenmeleri
 • Grup çalışmasını yapabilmeleri
 • Fiziksel güçlerini arttırmaları
 • Motivasyonlarını arttırmaları
 • Dikkat sürelerini geliştirmeleri
 • Hareket özelliği kazanmaları
 • Kurallara uymayı öğrenmeleri
 • Sosyal etkinliklerini çekinmeden paylaşmaları ve beğeni kazanmaları
 • Milli kültürümüzle tanışmaları ve benimsemeleri için yapılır.