DELTA ANAOKULUNDA EĞİTİM

Yaş Grupları:

  • 36 – 46 Ay Küçük Grup(ÇALIŞKAN ARILAR)
  • 47 – 60 Ay Orta Grup(NEŞELİ PENGUENLER)
  • 61 – 72 Ay Büyük Grup(PARLAYAN YILDIZLAR)
     

EĞİTSEL YAKLAŞIMIMIZ

Delta Eğitim Kurumları olarak ‘’DEĞERLERİMİZLE DEĞERLİYİZ!’’ diyerek;

  1. Pozitif bilimi benimsemiş, 
  2. Kalıplaşmış eğitim anlayışının dışına çıkarak, öğrenme sürecini proje tabanlı ve öğrenci merkezli akademik programlarla yürüten 
  3. Öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişimine önem veren
  4. Bugününü ve yarınını hedefleyen 
  5. Milli ve ahlaki değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz…

Kısacası, “Değerlerimizle değerliyiz” ilkesinden hareketle her öğrencimizin farkındalığını artıracak, gerekli bütün bilgi, beceri ve ahlaki değerlerle donatılmış bir şekilde hayata hazırlıyoruz…

 

- DEĞERLERİMİZ -

Sevgi ve Saygı

Adil olabilme

Merhamet edebilme

Doğruluk

Hoşgörü-Empati

Dürüstlük

Yardımseverlik

Tutumluluk-Tasarruf

Vatanseverlik

Sorumluluk alabilme
Paylaşma-İşbirliği yapabilme  

 

Eğitim Sistemimiz ; 

·      Çocuk merkezlidir,

·      Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur,

·      Bireysel ve sosyal farkındalıkları artırmaya yöneliktir,

·      Sevgi, saygı, paylaşma, işbirliği ve yardımlaşma davranışlarını geliştirmeyi hedefler,

·      Bilim ve sanat temellidir.

·      Yaratıcılık ön plandadır,

·      Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler,

·      Aile katılımına olanak sağlar,

·      Çocuğun çok yönlü gelişimini esas alır,

·      Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.

EĞİTİM MODELİMİZ

DAYANDIĞI ESASLAR

MEB Okul Öncesi Eğitim Programında bulunan amaç ve kazanımlar esas alınarak, Proje Temelli Öğrenme ve Psikodrama kuramına dayanmaktadır. Psikodrama, eylem metotlarını kullanan bir psikoterapi ekolü olup en yaygın kullanım alanı, eğitim alanıdır. Psikodrama ile doğuştan var olduğuna inanılan bu yetenekler yeniden ortaya çıkarılabilmekte ya da geliştirebilmektedir. Proje Temelli Öğrenme ise ; öğrencilerin karşılaştıkları problemler üzerinde işbirliğine dayanan ortaklaşa çalışmalar yaparak, disiplinler arası ilişkileri görebilmelerini sağlayan öğretmenin de bu çalışmalara rehberlik ettiği, ürünün ve sürecin birlikte değerlendirildiği bir yaklaşımdır.

BEKLENEN SONUÇLAR

Çocuğun farkındalığını geliştirmeyi amaçlar.Çocuğun içinde bulunduğu yaş döneminin ihtiyaçları ve gereklilikleri doğrultusunda gelişimini desteklemek, yetenek ve ilgilerini tespit etmek, bireysel özelliklerini keşfetmek, aileyi ebeveynlik yetenekleri konusunda geliştirmek DELTA EĞİTİM Programından beklenilen pedagojik sonuçlardır.

YARARLARI

Çocuğun yaş dönemi ve bireysel farklılıkları temel alınarak, fiziksel-zihinsel-duygusal-sosyal-dil/kavram becerileri anlamında desteklenmesini sağlar. Psikodramatik uygulamalarla da daha odaklı  bireyler yetişir.Delta Eğitim programı ailelerin de pasif katılımcı olarak çalışmaya dâhil ettiği için, ailedeki kişiler de birebir bir eğitimden geçerek ebeveynlik yetenekleri ile ilgili de çok önemli bir gelişim gösterirler.

OKUMA & YAZMA HAZIRLIK PROGRAMI

Bir çocuğun okuma yazma becerilerini kazanabilmesi için öncelikle buna fiziksel duygusal ve zihinsel yönden hazır olması gerekir. Okuma ve yazma işlemi birbirini bütünleyen bir yapıdadır. Çocuk okumaya geçmeden önce yazma işlemini motorik, görsel ve işitsel olarak algılamalıdır. Bu programda okuma-yazma ön  becerilerinin kazanılması  için bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları;

·      Dikkat çalışmaları,

·      Görsel ve işitsel algı çalışmaları,

·      Şekil-zemin ve şekil pozisyon algısı çalışmaları,

·      Küçük kas gelişimine yönelik çalışmalar,

·      El-göz koordinasyon çalışmaları,

·      Çizgi çalışmaları.