anasayfa4

DELTA İLKOKULUNDA EĞİTİM

“Mutlu çocuk başarılı çocuk..” anlayışı ile

  • Çocuklarımızı yarıştırmayan, huzur ve sevgiyle aldıkları eğitim içerisinde doğal olarak başarıyı yakalayan,
  • Kalabalıklar içinde yok olmasına izin verilmeyip “Her çocuk özeldir.” düşüncesi ile uzman eğitim kadromuz tarafından yetenekleri keşfedilen,
  • Sadece test çözme becerileriyle değil portfolyo, (kişinin mesleki ve bireysel başarısını,gelişimini ve yeteneğini) proje, tartışma vb çalışmalarla sonuç odaklı olmaktan çok süreç odaklı ölçme-değerlendirme sistemine sahip,
  • Ezbere dayalı olmayan “Öğrenmeyi Öğrenen “ bireyler olarak kendini geliştiren,
  • Milli ve Manevi değerlerini dramatizasyon yöntemi ile öğrenen,
  • Eğitim ve büyüme süreci içerisinde yüksek karakterli,
  • Büyük ve küçüklerine saygıyı kaybetmeyen,
  • Gelenek ve göreneklerine sahip çıkan,
  • Öykü tamamlama dersleri ile kendini ifade eden, özgüvenli
  • Yaşam becerileri merkezinde yapılan atölye çalışmaları ve sosyal projeler ile farkındalığını arttıran,işbirliği ve takım çalışmasını öğrenmiş  geleceği aydınlık bireyler yetiştirmek en büyük  hedefimizdir.


Okulumuzda, öğrencilerimizin bireysel farklılıkları, ilgi ve yetenekleri gözetilerek akademik, sosyal ve değerler eğitimi çalışmaları yapılmaktadır. Demokratik, nitelikli ve kaliteli bir ortamda yapılan çalışmalarımızla öğrencilerimizin güçlü ve olumlu yönlerinin ortaya çıkmasına özen gösterilmekte ve hayata en güzel şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Derslerin, soyut ve ezbere dayalı değil, araştırma ve gözleme dayalı, günlük yaşam ile ilişkilendirilerek işlenmesi önemsenmektedir. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinin dışında dikkat gelişimi, farkındalık eğitimi, anlamlı ve hızlı okuma, okuduğunu anlama, güzel yazma ve güzel konuşma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca her öğrencimizin ihtiyacına ve seviyesine yönelik haftalık etüt programları da uygulanmaktadır.