DKAB

DKAB

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 

ÖĞRENCİLERİN  LİSE SÜRESİNCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 

 • Sevgi, saygı, hoşgörü, milli, manevi ve ahlaki değerleri önemsemek.
 • Önemsediği değerleri özümsemek ve bu değerlerin bilgisini edinmek.
 • Dinin insanın lehine bir “nasihat” ve “güzel ahlak” olduğunu fark etmek.
 • Taassuptan uzak; aklı kullanmaya ve bilgiye önem vermek.
 • İnsanlara, doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlı olmak.
 •  

LİSE SÜRESİNCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE
YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

 • Derslerin işlenişinde soru-cevap-gözlem-araştırma-inceleme-beyin fırtınası–kaynak tarama-grup çalışması-münazara gibi metotlar uygulanır.
 • Dersler; batıl inançlardan ve taassuptan uzak, akla ve bilgiye dayalı,  karmaşık ve anlaşılmaz ifadelerden arındırılmış ve açık bir dille, Türkçe’yi güzel kullanarak işlenir.
 •  

LİSE SÜRESİNCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE
ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 

 • Her dönem 2 yazılı sınav uygulanır ve 1 ders içi performans görevi verilir ve bu görev değerlendirilirken:
  • Öğrencinin ders içi ve ders dışı davranışı, (arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okul idarecilerine karşı),
  • Ders materyallerinin hazır olması,
  • Derse hazırlıklı gelinmesi,
  • Verilen ek ödevlerin zamanında yapılması,
  • Öğrencinin derse katılımı göz önünde bulundurulur.
 • Her iki dönemde her öğrenci bir performans ödevi yapar ve derecelendirilmiş ölçekle değerlendirilir.
 • Tercih eden öğrenciler, Proje Ödevi hazırlayabilirler. Proje ödevleri derecelendirilmiş ölçekle değerlendirilir, değerlendirme kriterleri proje konularının ilanı sırasında öğrencilere duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ