Drama Kulübü

Drama Kulübü

 


      Drama, bir düşünceyi ya da bir olayı tiyatro tekniklerinden yaralanarak canlandırma sanatıdır. 
Dramaya katılan bireylerin; iletişim becerileri, kendilerini anlama , anlamdırma ve geliştirme güçleri gelişir. Hayata farklı bir gözden bakabilmeyi öğrenirler. Bu sayede empati yeteneklerini keşfederler.  Drama insana kendinde ve başkasında göremediklerini görme yeteneği sunar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ