Gitar Kulübü

Müzik eğitimi,bireyin ön görüşlerini yordamada, kişisel hedeflerini belli bir zaman diliminde disiplinler arası uyumla birlikte yerine getirmesine olanak sağlar.Bu nedenle müzik eğitimi öğrenciye doğaçlama, dans, ritim, drama ve kas hareketiyle uyumu esas alıp,öğrencinin kendini özgürce dışa vurabileceği temeller inşa etmesini hedefler.Öğrenciye istendik ve olumlu müzikal davranış değişiklikleri yaratma olanağı sağlar.