6 Kasım 2017 13:18

EĞİTİM BÖLGESİ VE SINAVSIZ MAHALLİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ..
Yeni sistemde sınava girmek isteğe bağlı. Sınav mecburiyeti kaldırıldı. Veli ve öğrenci adresine en yakın okuluna yerleştirilecek. Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul tercihi yapılarak öğrencinin ve velinin tercihi esas olacak.
Farklı illerdeki belirli okullara girmek isteyen öğrenciler,ayrıca Haziran ayının son haftasında gerçekleştirilecek, merkeze sisteme dayalı bir sınava da girebilecek. Sınav sonuçları Haziran ayı içerisinde ilan edilecek.Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı sözle ve sayısal sorulardan ve tek oturumdan oluşacak. Toplam 60 sorudan oluşacak ve 90 dakikalık sorular. 6 - 7 - 8' nci sınıf ders müfredatına ve ders kitaplarını kapsayacak.
Yabancı ve Özel Eğitim Kurumları isterlerse kendi sınavlarını yapacak, isterlerse MEB 'in merkezi sınavından öğrenci alabilecekler. Veliler, çocuklarını ortaokula kaydettirdiği anda hangi gideceğini bilecek.