Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi

Delta Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi olarak amacımız;

Öğrencilerimizin;

 • Psikolojik yönden sağlıklı gelişen,
 • Özgüveni yüksek,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Girişimci,
 • Kendine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan, mutlu ve başarılı bireyler olarak gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

Anasınıflarında öğrencilerin, erken çocukluk ve oyun dönemlerini sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri, empati kurmayı ve paylaşmayı bilen, sosyal becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri ve bilişsel becerileri doğrultusunda en uygun akademik öğrenme seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR

ÖĞRENCİYİ TANIMA ÇALIŞMALARI
Öğrencilerin ruhsal gelişimlerini değerlendirmeye yönelik testler uygulanmaktadır. Sonuçlar aile yaklaşımı, öğretmen değerlendirmesi ve rehberlik gözlemleri çerçevesinde yorumlanıp, öğrencinin yararı   gözetilerek ilgili birimlerle paylaşılmaktadır.       

Öğrencilerin bilişsel becerilerini değerlendirmeye yönelik testler uygulanmakta, sonuçlar ışığında aile ve öğretmenlere eğitim planlaması ve yaklaşımlara yönelik öneriler verilmektedir.


DİKKAT GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Sağlıklı öğrenmenin önkoşulu olan dikkat becerisinin gelişimine yönelik, belirli aralıklarla çalışmalar yapılmaktadır.    Öğrenme ve dikkat sorunları yaşayan öğrenciler bireysel dikkat çalışmalarıyla desteklenmektedir.  Yaşa uygun  materyallerle yapılan bireysel dikkat çalışmaları, sınıf içinde uygulanan dikkat dersleri ile de pekiştirilmektedir.

DRAMA VE GRUP ETKİNLİKLERİ
Öğrencilerin sosyal ilişkileri ve kişiliklerine yönelik farkındalık geliştirebilmeleri, sorumluluk alabilmeleri ve duygu paylaşımı yoluyla davranış değişimi sağlayabilmeleri amacıyla drama çalışmaları yapılmaktadır.

Sınıfın sosyal yapısının gözlenmesi, grup içi dinamiklerin (lider, grup dışı vb.) belirlenmesi, grup dışı kalan öğrencilerin desteklenmesine yönelik bireysel ve grup çalışmaları, yapılandırılmış oyun seansları düzenlenmektedir.

UYUM VE DAVRANIŞ SORUNLARI
Sorunun belirlenmesine yönelik bireysel görüşmeler, test uygulamaları, resim ve hikaye çalışmaları yapılmakta, sınıf gözlemi ve grup görüşmeleri yoluyla öğrencinin sosyal kabul düzeyi ve kendilik algısı belirlenmektedir. Desteklenmesi gereken alanlarla ilgili öğretmen ve veli ile işbirliği yapılmaktadır

VELİ DESTEK ÇALIŞMALARI
Öğrencinin kişilik yapısının oluşmasında etkili olan aile çevresini, ailenin çocuk yetiştirme tarzını ve aile işleyişini  anlamaya yönelik düzenli veli görüşmeleri yapılmaktadır. Görüşmelerde veliye ayna tutarak objektif bir değerlendirme  yapmaları, değişim için bir kapı aralamaları hedeflenmektedir.

SEMİNERLER
Anne-babaların çocuklarını sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlamak, sorunlara ortak ve gerçekçi yaklaşımlar  getirebilmek amacıyla düzenlenen seminerlerde, teorik aktarımdan uzak, pratik yaklaşım ve öneriler getirmek    hedeflenmektedir.

SORUN ÇÖZME BASAMAKLARI

 • Bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, derse katılım yoluyla elde edilen gözlemler ve derslere giren öğretmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda uyum ve davranış güçlüğü yaşayan öğrenciler belirlenir.
 • Bu öğrencilerle kendilik algıları, ego gelişimleri, otoriteyle ilişkiler, kardeş ilişkileri gibi konularda bireysel değerlendirmeler yapılır.
 • Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri, sosyal becerileri ve uyum sağlama yetenekleri yapılandırılmış oyun seansları ve grup çalışmaları yoluyla belirlenir.
 • Elde edilen bilgiler, etik kurallar dikkate alınarak sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle, öğrencinin yararına olduğu düşünülen ölçüde, paylaşılır.
 • Ailenin çocuk yetiştirme ve sorun çözme tarzını belirlemek, yaşanan güçlükte ailenin payını ortaya koymak ve uygun yaklaşım biçimleri konusunda danışmanlık yapmak üzere aile görüşmeleri düzenlenir.
 • Öğrencinin iletişim içinde olduğu otorite figürlerine uygun yaklaşım biçimleri konusunda danışmanlık yapılır. (Özgüveni düşük öğrencinin sınıf ve okul içi etkinliklerle desteklenmesi, sınır problemi olan öğrencinin kurallara uyma becerisinin uygun ödül-ceza yöntemleriyle geliştirilmesi, sosyal kabul düzeyi düşük olan öğrencinin grup çalışmaları, teneffüs aktiviteleri aracılığıyla grup içine katılımının sağlanması gibi)
 • Süreçte gözlemlenen gelişmeler öğrenci ve aileyle paylaşılır, olumlu davranışların sıklığını arttırmak ve esnek davranış kalıpları haline gelmesini sağlamak amacıyla uygun ödüllendirmeler yapılır.