anasayfa4

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı

SOSYAL BİLGİLER DERSİMİZ

 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Amacı: İnsanlığın varolduğu günden itibaren önce birey olan insan daha sonra nüfusun da artmasıyla birlikte toplum içinde diğer insanlarla iletişim kurmaya başlamıştır.Sosyal bilgiler ise tam bu devrede ortaya çıkmıştır.Sosyal bilgiler; bireyin kendisine, ailesine, çevresindeki diğer insanlara, yasalara ve devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu ve özellikle toplumsal çevresine etkili bir biçimde nasıl uyum sağlayacağını öğretmektedir.

Sosyal bilgiler çatısı altında Sosyal bilgiler ve TC. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri yapılmaktadır.

Delta Kolejinde;

*Müfredat kapsamında öğretmenlerimizin  hazırladıkları ders slaytları, videolar, belgeseller, filmler ve 3D sanal geziler gösterilerek bilgiler kalıcı hale getirilmektedir.

*Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri için drama tekniği kullanılmaktadır.

*Öğrencilerimizin kültürel miraslarına sahip çıkmaları için  tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerlere geziler düzenlenmektedir.

*Demokratik bir toplum yaratmak için öğrencilerimiz okul temsilciliği seçimlerinde aktif bir hale getirilir.

*Ders içi etkinlikler diğer dersler ve ara dilsiplinlerle ilişkilendirilir.

*Öğrencilere proje yapma alışkanlığı kazandırıp, onları bilen öğrenciden araştırabilen, yapabilen, öğrenen öğrenciye  ulaştırmak amaçlanmaktadır. . Konfüçyüs’ün dediği gibi “ İşitirsem unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlarım”( “Maker  Hareketi” eğitim modeli)

*Öğrencilere portfolyo çalışması yaptırarak öğrenci merkezli bir öğrenme gerçekleştirme amaçlanmaktadır.

* Araştıran okul anlayışından yola çıkarak araştıran sosyal bilgiler dersi dinamizmini yakalamak ve bunu öğrencilerimizin, okulmuzun ve toplumun hüclerine sindirmek, toplum içinde dinamizmi yakalayarak araştıran bir sosyal bilgiler dersi oluşturmak amaçlanmaktadır.

“Ne kadar söz varsa düne ait,

Şimdi yeni sözler söyleme zamanı”   Mevlana

“Ruhun özü ve kavramı harekettit”.   Platon

 

COĞRAFYA DERSLERİMİZ

Coğrafya dersimizde öğrencilerimiz; 

 • Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metodolojisini kullanarak araştırmalar yapar ve sonucunu raporlaştırır. 
 • İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır. 
 • Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir. 
 • Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar. 
 • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir. 
 • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir. 
 • Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrar. 
 • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir. 
 • Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler. 
 • Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar. 
 • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirir. 
 • Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar. 
 • Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır. 
 • Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.

GÜNLÜK HAYATTA COĞRAFYA

   Coğrafya asla kitaba veya sınavlara mahkum edilmeyecek kadar günlük hayatımızın içinde yer alır.Oturduğumuz ev , işimiz , yaşadığımız çevre  okul ,hastane, alışveriş merkezi vb. hepsi coğrafyamızın parçasıdır. Örneğin ev satınalmak isteyen biri ülkemizde güney cepheli bir evi aldığında kışın ısınma masrafları az olacaktır. Bu durum kişinin büççesine olumlu katkı sağlayacağı gibi tüketimi azaltacağından ülke ekonomisinide olumlu etkilecek.  Ayrıca doğal kaynak tüketimini azaltacağından dünya ekosistemi üzerindeki yükte azalacaktır. Sadece bu basit coğrafi bilginin sonuçları bunlar. Coğrafya hayatta en çok yaşadığımız çevreyi en iyi şekilde nasıl kullanıp çevremize zarar vermeden en yüksek verimi nasıl alacağımızı anlamamıza yarar. Örneğin Osmanlı dönemindeki hekimler görev yapacakları yere gidince ilk işleri yörenin coğrafyasını incelemek olurmuş. Örneğin bu sayede halkın içtiği su akarsuyun aktığı yatak karstikse  kireç ağırlıklı sudur ve hastalıkları buna göre daha rahat tespit edip tedavi edebilirler vb.Bir ev hanımı sebze ve meyvelerin yaşadığı coğrafyada doğal olarak yetişenlerini bildiği takdirde mutfağında bunları kullanarak ailesinin daha sağlıklı beslenmesini ve  mevsiminde konservesini yaparakta ekonomik olarak aile büççesinede tasarruf sağlayabilir. Özellikle son yıllarda küresel ısınma , şehirleşmenin artmasıyla oluşan çevre sorunları , artan nüfus ihtiyaçları ve sınırlı kaynaklar gibi hayati konuların çözümü için bireyin coğrafya eğitimi kilit rol oynar.

DELTA KOLEJİNDE COĞRAFYA DERSİ

 • Müfredat kapsamında öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ders slaytları, yansıtım, videolar vb. teknolojik araçlar kullanılarak dersi sadece düz anlatım tekniği ile değil öğrenmeye birden fazla duyuyu katarak öğrenmeyi daha kalıcı getirmek amaçlamıştır..
 • Yıl içinde yapılan çeşitli gezilerle coğrafya dersi kitaplardan çıkarılarak daha somut hale getirilerek kalıcı ve eğlenceli öğrenme sağlanır.
 • Coğrafya dersi, ders içi etkinlikler ile coğrafyanın diğer bilimler ve disiplinler arası konularla ilişkisi kurulur.
 • Öğrenci merkezli bir yaklaşımla öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmeleri amaçlanmıştır.
 • Drama etkinlikleriyle ders daha zevkli hale getirilmeye çalışılır.
 • Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her ay bir kitap okutarak okudukları kitaplar hakkında münazara tekniği , beyin fırtınsı, konuşma halkası vb. etkinliklerle öğrencinin  kendine özgü yazar , kitap gibi beğenileri oluşması ve özgün bakış açısına  kavuşması sağlanır.