anasayfa4

Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı

Türkçe dersimizde:

 • Okumak, okudukları üzerinde eleştirel düşünüp yorum yapabilmek,
 • Düşündüklerini sözle ve yazılı olarak düzenleyip aktarabilmek,
 • Bir topluluk karşısında konuşabilme becerisi geliştirmek,
 • Türkçeyi yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygun olarak kullanmak,
 • Bir metni yanlışsız ve anlamlı okuyabilmek,
 • Türk ve dünya edebiyatının önemli yapıtlarını okuyarak, dil becerisini ve okuma zevkini geliştirmek.

Dersin hedeflerine ulaşmak için öğrenme çeşitli yöntem ve materyallerle desteklenir:

 • Öğrenciler çeşitli etkinliklerde sunucu, konuşmacı, oyuncu gibi görevler alarak topluluk karşısında konuşma cesareti kazanırlar.
 • Öğretilen dil bilgisi kuralları testlerle pekiştirilir.
 • Öğrencilerin yanlışsız okumaları ve sözcükleri doğru söylemeleri için sesli okuma çalışmaları yapılır.
 • Görsel ve uygulamalı çalışmaları artırmak için interaktif programlar hazırlanır.
 • Yıl içinde okul içinde yapılan münazaralara katılarak kendi ifade etme becerisi geliştirilir.
 • Her günün ilk 20 dakikasında kitap okuma saati yapılarak okuma alışkanlığının kazanılmasına katkıda bulunulur. Tüm sınıfların bir ders saatini kütüphanede geçirmesi sağlanır.

Türkçe dersi temel olarak; okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi konularını kapsar. MEB’in Türkçe kitabı ve öğrenci çalışma kitaplarıyla dersler sürdürülürken, okuma – anlamayı geliştirmek için farklı yazarların kitapları seçilir. Okuma çalışmaları evde ve sınıf içinde yürütülür. Okumanın bir yaşam biçimi olduğu öğretilerek öğrenciler düzenli okumaya özendirilir.

Türkçe dersinde öğretilenler çeşitli etkinlik ve uygulamalarla pekiştirilir:

 • Ön araştırmaya dayalı yazılı ve sözlü anlatım çalışmaları ve sunumlar
 • Çeşitli metinlerin grup çalışmasıyla oyunlaştırılması,
 • Anı, fıkra, resim, fotoğraf, müzik ve şiirden hareketle metin yazma,
 • Gazete ve dergi gibi yayınlar hazırlama,
 • Öğrenci gruplarıyla röportaj yapma,
 • 7. ve 8. Sınıflarda orta öğretim kurumlarına geçişe yönelik test çalışmaları
 • Kendilerini ifade etme becerilerini sağlamak, farklı görüşlerle karşı karşıya kalmayı sağlamak amacıyla münazara düzenleme

 

Türk Dili ve Edebiyatı dersimizde:

• Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için ifade ettiği anlamı kavramaları,

 • Edebî metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımaları, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmaları, 

• Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden tanımaları,

 • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri, 

• Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserleri yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden değerlendirerek estetik zevk düzeylerini geliştirmeleri, 

• Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlığı kazanmaları,

 • Duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmeleri ve yazma alışkanlığı kazanmaları,

 • Dinlediğini anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri,

 • İletişim araçları vasıtasıyla karşılaştıkları görsel ve işitsel metinlere karşı eleştirel bir bilinç kazanmaları amaçlanmaktadır.

DERS TANIMI:

Lisede bölümümüze ait ders; Türk dili ve edebiyatı, Türk edebiyatı ile dil ve anlatımdır.
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı derslerinde sanat, edebiyat, dil ve toplum ilişkisini irdeleyen öğrencilerimiz metinler aracılığıyla farklı dönemlere ait yazı türleriyle tanışır. 10, 11. ve 12. sınıflarda öğrenci metinler aracılığıyla başlangıcından günümüze Türk edebiyatının geçirdiği dönemleri tanır.

BÖLÜM KAPSAMINDAKİ KULÜPLER:

 • Münazara Kulübü 
 • Drama kulübü
 • Osmanlı Türkçesi Kulübü

Delta Kolejinde:

 • Müfredat kapsamında öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ders slaytları, yansıtım, videolar vb. teknolojik araçlar kullanılarak dersi sadece düz anlatım tekniği ile değil öğrenmeye birden fazla duyuyu katarak öğrenmeyi daha kalıcı getirmek amaçlamıştır..
 • Türk Dili ve Edebiyatı dersi, ders içi etkinlikler ile edebiyatın diğer bilimler ve disiplinler arası konularla ilişkisi kurulur.
 • Öğrenci merkezli bir yaklaşımla öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmeleri amaçlanmıştır.
 • Drama etkinlikleriyle ders daha zevkli hale getirilmeye çalışılır.
 • Sanatçının yaşamı ve döneminden hareketle eserin edebi özelikleri sınıf içi etkinlikler ile kavratılmaya çalışılır.
 • Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her ay bir kitap okutarak okudukları kitaplar hakkında münazara tekniği ile kitap hakkında eleştirel bakış açısı kazandırılır.