Voleybol Kulübü

Kulübün amacı;
Voleybol sporunun tanıtımı ve öğrencilere sevdirmektir. Eğitim kalitesinden ödün vermeden, mümkün olduğu kadar çok sayıda öğrenciye kaliteli bir ortamda spor yapma olanağı sağlamak ve öğrencileri takım kadrolarına hazırlamaktır. Eğitimimiz, yalnızca belirli bir spor branşını hedef alan teknik eğitim değil, öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini kapsayan çok yönlü bir eğitimdir.

Voleybol kulübünde çalışma sistemi;
gelişim dönemindeki öğrenciler üzerinde, yalnızca fiziksel çalışma ve gelişim ağırlıklı değildir. Öğrenciler spor yaparak sosyal bir çevre içinde kendilerini tanımak, bir ekibe katılmak, ekip üyesi olarak mücadele etmek, paylaşmak, öz çalışma disiplinini kazanmak fırsatını bulurlar.

Kulüp Kazanımları: 
• Kendi öz becerilerinin farkındalığını sağlamak, gelişmesini sağlamak
• Bedensel ve zihinsel gelişime katkıda bulunmak
• Psikomotor gelişimine katkıda bulunmak
• Çabuk karar verme özelliklerini geliştirmeyi hedefler.
• Doğru karar verme ve kararlarına güvenme duygusunu besler
• Voleybol etkinliğindeki performansını analiz eder.
• Denge yeteneği, yer mesafe ve tempo hissi gelişir.
• Algılaması, gözlem ve analiz etme yeteneği gelişir.
• Liderlik özelliğini geliştirir, sorumluluk taşımayı öğrenir.
• İletişim becerileri güçlenir.
• Sorunu tespit edip çözüm yolu geliştirir.
• Yardımlaşma duygu gelişir.
• Zamanı verimli kullanır.