Yabancı Diller Zümresi

Dil bir topraktır, diğer ilimler ise onun ürünleridir.

Dil bir iletişim aracıdır. Bugün hızla gelişen ve değişen dünyamızda diğer uluslarla da iletişim sağlamak zorundayız. Başka bir deyişle, diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi yapabilmek, ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek ve kendi düşüncelerimizi ifade edebilmek için anadilimizden başka en az bir yabancı dili bilmek zorundayız.

İngilizce tüm dünyanın ortak iletişim dilidir. Tüm ülkelerdeki insanlarla iletişim kurma becerisi kazanabilmek, onları yurtdışında ve yurtiçinde girecekleri üst düzey akademik sınavlara hazırlamak, okuma, anlama ve yazma becerilerinin yanında, İngilizce düşünmek ve İngilizce'yi akıcı konuşmalarını sağlamak birincil hedefimizdir.

Erken yaşta, hatta ilkokul çağlarında, anadilin yanında eş zamanlı öğrenilen dil, anadil kadar kusursuz ve aksansız olabiliyor. Kısaca, “Ne Kadar Erken, O Kadar İyi.” Bu kritik devre maalesef 12-13 yaşlarında, ergenlik ile sona eriyor. Bu dönemden sonra dil öğrenmek daha da zorlaşıyor.

 Yeni araştırmalar başka bir dil öğrenmenin inanılmaz psikolojik faydaları olduğunu gösteriyor. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Demans (bunama) dan kurtarır: İki dillilik, Alzheimer hastalığına yatkın kişilerde hastalığı yaklaşık 5 yıl erteliyor. (Craik et al., 2010). Oldukça inanılmaz görünüyor, ama yeni çalışmalar da bu sonucu destekler nitelikte. Bu şöyle özetlenebilir: Başka bir dil öğrenmenin bunama üzerindeki etkisi, en yeni ilaçlarla elde edilebilecek etkiden çok daha yüksek.
  •  Beyni geliştirir: Beyindeki dil merkezleri, başarılı dil öğrenmenin bir sonucu olarak gelişiyor ve büyüyor. Ne kadar iyi öğrenirseniz, beynin bu hayati bölgeleri o kadar çok gelişiyor ve büyüyor. (Mårtensson et al., 2012).
  • Hafızayı güçlendirir: İki dilli ortamlarda büyüyen bebekler, tek bir dille büyütülenlere göre daha güçlü çalışan hafızalara sahipler. (Morales et al., 2013). Bu, zihinsel hesaplama, okuma ve daha pek çok hayati beceri konusunda daha iyi oldukları anlamına geliyor.
  • Aynı anda çok iş yapılabilir: İki dilli insanlar bir işten başka bir işe daha hızlı geçiş yapabiliyorlar. Daha fazla bilişsel esneklik gösteriyorlar ve beklenmedik durumlara uyum sağlamayı daha kolay buluyorlar. (Gold et al., 2013)
  • Dikkati artırır: İki dilli insanların dikkatleri üzerinde daha güçlü kontrolleri vardır. Dikkatlerinin dağılmasını çok daha kolay sınırlarlar. (Bialystok&Craik, 2010).
  • Aktivasyonunu iki katına çıkarır: İki dilli insanlarda artan dikkat ya da aynı anda çok iş yapabilmek gibi ciddi bilişsel gelişimler görülür. Bunun sebebi iki dilli insanların her iki dili de aynı anda aktif hale getirmesi ve sürekli hangisinin uygun olduğunu gözlemesidir. (Francis, 1999). Tüm bu gidiş ve gelişler önemli zihinsel faydalar sağlıyor.
  •  Anadilinizi geliştirir: İkinci bir dil öğrenmek dikkatinizi dilin soyut kurallarına ve yapısına vermenize sebep olacağı için kendi dilinizde de daha iyi olmanızı sağlayabilir. GeoffreyWillans’ın dediği gibi, “Bir dili iyi anlamak için en az iki dili anlamanız gerek.”
  • Diğer kültürleri keşfetmenizi sağlar: Tüm bu faydaların ötesinde, yabancı bir dil öğrenmenin en güzel faydalarından birisi başka bir kültürün içine dalmanızı ve kendi kültürünüzü başka bir kültürün gözünden görmenizi sağlamasıdır.

Öğrencilerimizi desteklemek için gerek Cumartesi günleri düzenlenen Hafta sonu Kursları, gerek hafta içi İngilizce etüt saatlerigerekse okul çıkışı organize ettikleri Cambridge Sınavlarına Hazırlık Kursları (Ket ve Pet sınavlarına yönelik) yapılmaktadır.

Derslerimizde Finlandiyalı eğitimci David Marsh tarafından bulunan bir öğretim yöntemi olan "İçerik ve Dilin Entegre Olduğu Öğrenim olarak çevirilen CLIL’i (Content and Language Integrated Lesson) yani branş derslerinin (Fen, Matematik vb.) öğretimi sırasında anadilin ve yabancı dilin birlikte kullanılmasına dayanan bu metodu aktif olarak kullanmaktadır. Amacı adından da anlaşılacağı üzere konuyu ve dili aynı anda çocuklara öğretebilmektir.

Her ay farklı bir etkinlik düzenleyerek (böylelikle her ay farklı zeka türüne sahip olan öğrencilere hitap eden) yabancı dil gelişimini pratiğe daha kolay geçirmelerini sağlayan çalışmalar yapmaktadır. Bu etkinliklere ikinci yabancı dili de katarak öğrencileri o dilde de aktifleştirmeyi ve motivasyonlarını arttırmayı planlıyoruz. Uyguladığımız İngilizce Kulüplerimizi  KULÜPLER bölümünde detaylı olarak inceleyebilirisiniz.

YABANCI DİLLER ZÜMRESİ ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ

Delta Koleji Yabancı Diller Zümresi Öğretmenleri "Empowering the Educator (Eğitimciyi Güçlendirme)" temalı seminere katıldılar. Derslerini yeni tekniklerle zenginleştirmek için en büyük yayınevlerinin Öğretmen Eğitmenlerinden dersler aldılar.

Cambridge Yayınlarının ev sahipliğinde İzmir Ege Palas Otel’de düzenlenen ELT (English Language Teaching) seminerine katılan Yabancı Diller Zümresi öğretmenlerimiz yine bu seminerdeki uzman öğreticilerin bilgilendirici yönlendirmeleriyle birlikte tecrübelerine derinlik kattılar.

Yabancı dil eğitim ve öğretiminde yeni, değişen ve gelişen teknolojiye, yeni eğitim sistemlerine ayak uydurabilmek adına ELT Turkey’in hazırlamış olduğu Laura Woodward ve Steven Ogden tarafından gerçekleştirilen ‘’Learn with Ollie, Laura and Steve’’  seminerine katıldık. ‘’Sihirli çanta, kuklalar, flashcard kullanımı resimlerle hikaye anlatma ve kelimelerle ritim oluşturma’’ gibi fikirlerin derste kullanımı hakkında fikir aldık.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da MM Publications & Universal ELT aracılığıyla ‘’English Language Teaching Methodology’’ konulu seminere, Bodrum, Muğla’da National Geographic aracılığıyla ‘’Creativity and Technology’’ konulu seminere, İzmir’de Pearson Yayınevi aracılığıyla ‘’Global Scale of  English Ecosystem’’ konulu seminere, Antalyada  Express Yayınevi aracılığıyla ‘’Specific Learning Difficulties and Developing Communicative Language Competence’’ konulu seminere katılım gösterdik.

Delta Koleji Yabancı Diller Zümresi öğretmenleri, her hafta gerçekleştirdikleri zümre toplantılarında, alanında uzman yayınevlerinden (Cambridge University Press’ten Mustafa YILDIRIM, Express Publishing’ten Erhan AYDIN, National Geographic’ten Ecevit ÇAKARTAŞ) aldıkları kullanıcı eğitim seminerleri ile en güncel dil eğitim metodlarını birleştirerek, kendi derslerinde eğlenceli ve akıcı şekilde kullanmaya devam etmektedirler.

YABANCI DİLLER ZÜMRESİ AYIN ETKİNLİĞİ ÇALIŞMALARI

Delta Koleji Yabancı Diller Zümresi olarak öğretmenlerimizin önceden belirlediği konularda öğrencilerimizle her ay tüm kademelerde farklı ve renkli etkinlikler yapmaktayız.

Öğrencilerimize her ay düzenli olarak ayın etkinliğini bildiriyor ve beyin fırtınası yapmalarını istiyoruz. Daha sonra etkinliğin temasına göre hazırlamaları gereken materyaller ya da fikirler konusunda öğrencilerimizle istişare yapıyoruz.

Bu etkinliklerin özellikle üretken, alışılmışın dışında, canlı ve öğretici olmalarına dikkat ediyoruz. Farklı ve renkli etkinliklerle çocuklarımızın hayal güçlerinin yanında İngilizce’de kendilerini ifade edebilme yetilerini pekiştiriyoruz.